ประกันภัยรถยนต์


   ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ประกันภัยรถยนต์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกันภัยรถยนต์  ประกันรถยนต์  ประกัน 3+

   ประกันภัยอืนๆ

   บริการต่างๆ

   
ชื่อเข้าระบบ :
รหัสผ่าน :
 
สมัครสมาชิกใหม่
คปภ.
คปภ.
กรมพัฒณาธุรกิจการค้า
ตรวจสอบใบอนุญาต
ดาวน์โหลดเอกสาร ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง การชำระเงิน ก่อนตัดสินใจทำประกัน สินค้าขายดี ทำไมต้องเลือกเรา ค้นหาอู่ประกัน
  • ตัดบัตรฟรี..ไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • เลือกรับส่วนลดเงินสด หรือ ผ่อนฟรี 0%
  • ฟรี..บริการจัดส่งทั่วประเทศ
  • คุ้มครองทันที
คปภ.ประกาศใช้ CASH BEFORE COVER กับประกันภัยรถทุกประเภท

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป สำนักงาน คปภ.กำหนดให้บริษัทประกันภัยนำหลัก Cash before Cover มาใช้กับการประกันภัยรถยนต์ ทั้งการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. และการประกันภัยรถภาคสมัครใจ ซึ่งระบบ Cash before Cover เป็นระบบที่กำหนดให้สัญญาประกันภัยมีผลทันทีเมื่อบริษัทประกันภัยได้รับชำระ เบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ การชำระเบี้ยประกันภัยแก่ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท จะถือว่าเป็นการชำระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทแล้วเช่นกัน

         การประกันภัยรถ ยนต์ในต่างประเทศมีการนำหลักการ Cash before Cover มาใช้กันนานแล้ว เช่น ในประเทศมาเลเซียมีการนำหลักการนี้มาใช้กับการประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท ตั้งแต่ปี 2523 สำหรับประเทศไทย ผู้เอาประกันภัยที่ทำประกันชีวิตอยู่คงมีความคุ้นเคยกับระบบนี้เนื่องจากการ ประกันชีวิตได้ใช้ระบบนี้มานานมากแล้ว

         ระบบการประกันภัยรถยนต์ในปัจจุบัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งทำประกันภัยทางโทรศัพท์หรือการทำประกันภัยผ่าน ตัวแทน-นายหน้าประกันภัยซึ่งไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยหรือหลักฐานการชำระ เบี้ยประกันภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นอาจเกิดข้อขัดแย้งในภายหลังก็ต้องมีการพิสูจน์ว่า บริษัทรับประกันภัยแล้วหรือไม่ ดังนั้นเมื่อนำหลัก Cash before Cover มาใช้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยมีธรรมาภิบาลที่ดี มีความมั่นคง ทำให้ผู้เอาประกันภัยมั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นจะได้รับการชดใช้ ค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยด้วยความยุติธรรมและรวดเร็ว

          นางจันทราฯ กล่าวต่อไปอีกว่า เมื่อ นำหลัก Cash before Cover มาใช้ ผู้เอาประกันภัยต้องวางแผนในการทำประกันภัยไว้ล่วงหน้า โดยต้องทำประกันภัยหรือต่ออายุการประกันภัยให้ตรงหรือก่อนวันเริ่มต้นคุ้ม ครองและชำระเบี้ยประกันภัยทันทีที่ทำสัญญาประกันภัย ก็จะได้รับความคุ้มครองทันทีตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ตกลงไว้ และให้เก็บกรมธรรม์ประกันภัยหรือใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน กรณีการประกันภัยภาคสมัครใจบริษัทประกันภัยอาจไม่สามารถออกกรมธรรม์ประกัน ภัยได้ทันที ผู้เอาประกันภัยต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน โดยบริษัทประกันภัยต้องจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้ภายใน 15 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนประกันภัย โทร. 1186

ที่มา: http://www.oic.or.th

 

ปัจจุบัน การขายประกันวินาศภัย  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 52 เป็นต้นมา คปภ. ประกาศให้นำระบบ CASH BEFORE COVER  มาใช้นั้น  ความหมายก็คือ  กรมธรรม์จะคุ้มครองต่อเมื่อผู้ทำประกันชำระเบี้ยแล้วเท่านั้น (เหมือนประกันชีวิต คือ ต้องจ่ายเบี้ยก่อนกรมธรรม์จึงจะมีผลคุ้มครอง) 

- เมื่อท่านขายประกันภาคสมัครใจ    หากท่านยังไม่สามารถเก็บเงินลูกค้าได้อย่าให้กรมธรรม์ตัวจริงกับลูกค้าและอย่าให้ใบเสร็จรับเงิน และอย่าเซ็นต์ใบเสร็จรับเงินเด็ดขาด  เพราะเมื่อท่านไม่มีกรมธรรม์ตัวจริงอยู่ในมือ  ท่านไม่สามารถนำมายกเลิกกับบริษัทได้  จึงเป็นหนี้ค้างของตัวแทน  หากท่านไม่นำ กรมธรรม์มายกเลิก ภายในเครดิตเทอม (ตามใบรับกรมธรรม์สำหรับผู้ให้บริการ)  ถ้าท่านนำกรมธรรม์ตัวจริงมายกเลิก  ท่านเสียค่ายกเลิกกรมธรรม์ 300 บาท  แต่หากท่านนำมายกเลิกกรมธรรม์เกินเครดิตเทอมแล้ว  ท่านต้องจ่ายเงินค่าความคุ้มครองตามวันที่คุ้มครอง (SHOT RATE) 

- หากท่านให้กรมธรรม์ตัวจริงลูกค้าไปแล้ว และไม่สามารถเก็บเงินได้จริงท่านต้องรีบไปแจ้งความ และนำใบแจ้งความมาทำการยกเลิก ก่อนเครดิตเทอม  แต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องไม่ได้รับเงินจริงนะครับ  เพราะหากลูกค้ายืนยันได้ว่าท่านรับเงินมาแล้ว  ความผิดตกที่ท่าน  ทั้งเบี้ยประกันและค่าสินไหมที่เกิดขึ้นหากรถลูกค้ามีเคลม

 

- หากท่านไม่อยากมีปัญหาวุ่นวาย แนะนำนะครับ  เมื่อออกกรมธรรม์ แล้ว  นำกรมธรรม์ไปเก็บเงินลูกค้า เมื่อลูกค้าชำระเบี้ยประกันแล้ว ให้รีบนำเงินชำระเข้าบริษัททันที  เพื่อป้องกันความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้น

 

ประกันภัยรถยนต์ |ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 | ประกันชั้น3 | ประกัน2พลัส | ประกัน3พลัส | พรบ.

 เว็บเพื่อนบ้าน |text link | banner link