กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่างให้ครบค่ะ

 
 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด ( มหาชน )   ใบเสนอราคาเลขที่
copy html code
 
  บริษัทของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   วันที่เสนอราคา  
  เรียน   โทร.  
  ที่อยู่   EMAIL  
    อัคคีภัยพื้นฐาน ( โครงการบ้านสุขใจ สู้ภัยน้ำท่วม )  
      ทุนประกันต่อ : สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร+เฟอร์นิเจอร์   บาท
อัคคีภัย,ยานพาหนะ,อากาศยาน
 
      ทุนประกันต่อ : ภัยธรรมชาติ   บาท
น้ำท่วม,ลมพายุ,ลูกเห็บ,แผ่นดินไหว
 
      ทุนประกันต่อ : ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามจริงไม่เกิน 5% ของทุน     ครั้ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นต้นเพลิง
 
             * ความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกัน 10% ของความเสียหาย ขั้นต่ำ 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ    
   
เงื่อนไขพิเศษ
  ค่าเช่าที่พักชั่วคราว ระหว่างซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย ตามจริงไม่เกิน
30,000
บาท / เดือน
* นานสูงสุด 3 เดือน (เว้นภัยน้ำท่วม)
โบราณวัตถุ หรือ ศิลปวัตถุอันมีมูลค่า ตามจริงไม่เกิน
30,000
บาท / ครั้ง
กรณีอัคคีภัยเท่านั้น
ความเสียหายต่อตัวอาคาร ที่มีสาเหตุจากโจรกรรม
30,000
บาท / ครั้ง
ซ่อมแซมส่วนที่ถูกงัดแงะ
ชดเชยค่าขนย้ายซากทรัพย์ การรื้อถอนหรือทำลายซาก ตามจริงไม่เกิน 10% ของทุน
ครั้ง
กรณีอัคคีภัยเท่านั้น
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง (ขณะเกิดเพลิง หรือ ใกล้เหตุการณ์เพลิง) ตามจริงไม่เกิน 10% ของทุน
ครั้ง
กรณีอัคคีภัยเท่านั้น
ชดเชยเงินสด กรณีทีมิได้เอาประกันไว้ต่างหาก
20,000
บาท / ครั้ง
กรณีอัคคีภัยเท่านั้น
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ เอกสารต้นฉบับ สำเนาเอกสาร
10,000
บาท / ครั้ง
กรณีอัคคีภัยเท่านั้น
 
       
      อัตราค่าเบี้ยประกัน รวมภาษี   บาท    
                 
   
หมายเหตุ ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
* กรณีรัฐประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ความคุ้มครองภัยธรรมชาติจะสิ้นสุดลงทันที      
* ควรซื้อประกันให้เต็มวงเงินคุ้มครอง เพื่อป้องกันหลักของการเฉลี่ยการจ่ายสินไหมทดแทน ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ
บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด 
(ผู้มีอำนาจขยายโครงการโดยรับอนุญาตจาก บมจ.เทเวศประกันภัย)
# ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00013/2553 02-2383600 , 081-378-3600 

 

เพื่อตรวจสอบว่าคุณไม่ใช่ robot กรุณาใส่ตัวเลขในช่องที่ท่านเห็น

ใส่ตัวเลขในช่องที่ท่านเห็น